หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วใต้
นางดาวรุณี จันทร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วใต้
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลห้วยถั่วใต้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยถัั่วใต้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยถั่วใต้
การส่งเสริมการประกอบอาชีพในตำบลห้วยถั่วใต้
นายมะลิ อินทรวิเศษ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วใต้
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วใต้
ติดต่อ อบต.ห้วยถั่วใต้
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วใต้ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ยินดีให้บริการค่ะ
 
 
 
 

ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน จำนวน หมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน ๖๔๓ ครัวเรือน
 

ประปาหมู่บ้านหมู่ที่๑ให้บริการผู้ใช้น้ำหมู่ที่ ๑,๒
และ หมู่ที่ ๗

ประปาหมู่บ้านหมู่ที่๓ให้บริการผู้ใช้น้ำหมู่ที่ ๓

ประปาหมู่บ้านหมู่ที่๔ ให้บริการผู้ใช้น้ำหมู่ที่ ๓ ,๔
และ หมู่ที่ ๕

ประปาหมู่บ้านหมู่ที่๖ให้บริการผู้ใช้น้ำหมู่ที่ ๖
 

โทรศัพท์สาธารณะ

อินเตอร์เน็ตตำบล

หอกระจายข่าว
 
 

ปั๊มน้ำมันและก๊าซ จำนวน แห่ง

โรงสี จำนวน แห่ง

โรงสีขนาดเล็ก (ขนาดน้อยกว่า ๕ เกวียน/วัน)
    จำนวน แห่ง

โรงสีขนาดใหญ่ (ขนาดมากกว่า ๑๐ เกวียน/วัน)
    จำนวน แห่ง
 
 
 
ทรัพยากรธรรมชาติในเขตตำบลห้วยถั่วใต้ที่สำคัญคือ ดิน ซึ่งดินในเขตตำบลห้วยถั่วใต้เป็นดินเหนียวอุ้มน้ำได้ดีเหมาะสำหรับการทำนา ในเขตตำบลห้วยถั่วใต้มีลำห้วยลำคลองไหลผ่านหลายสาย ทำให้พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ ผลผลิตข้าวต่อไร่สูง และประชาชนสามารถประกอบอาชีพเสริมจากการมีทรัพยากรในน้ำ โดยเฉพาะปลา เกษตรกรได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มผลิตสินค้าแปรรูปจากปลา โดยจัดทำเป็นผลิตภัณฑ์ตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อทำการจำหน่ายเป็นรายได้เสริม
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-208-5740
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10