หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วใต้
นางดาวรุณี จันทร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วใต้
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลห้วยถั่วใต้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยถัั่วใต้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยถั่วใต้
การส่งเสริมการประกอบอาชีพในตำบลห้วยถั่วใต้
นายมะลิ อินทรวิเศษ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วใต้
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วใต้
ติดต่อ อบต.ห้วยถั่วใต้
1
2
3
4
5
 
 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วใต้ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ค่ะ >>
 
 
 
       
 
       
   
สนับสนุนให้ครอบครัว/หมู่บ้าน/ชุมชนมีการบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   
ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
   
ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์เรียนรู้และศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน
 
 
       
 
       
   
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
   
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน
 
 
       
 
       
   
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติราชการและการบริการประชาชน
   
การเสริมสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วนและการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อความสงบเรียบร้อย
   
การส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
   
การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกระบวนการผลักดันแผนพัฒนาจังหวัดให้บรรลุพันธกิจ และเป้าประสงค์
   
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-000-611
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10