หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายมะลิ อินทรวิเศษ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วใต้
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 087-843-5099


นางสาวนงนุช กงเกียน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วใต้
โทร : 086-216-6539
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางเบ็ญจมาศ สุขเกษม
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 083-776-3055


นายพิสิฐ ทองเกิด
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 063-963-7980