หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบและกลไกจัดการกับเรื่องร้องเรียน [ 17 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีการชี้มูลความผิด [ 17 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
สถิติการร้องเรียนในด้านต่างๆ [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 72  
 
ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
แบบรายงานการจัดกิจกรรม การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
  (1)     2